Ploegbijscholing brandbestrijding

Ploegbijscholing brandbestrijding

In samenwerking met Instituut Fysieke Veiligheid hebben wij een e-learning op de markt gebracht over de ploegbijscholing brandbestrijding.

Inhoud

In de Ploegbijscholing brandbestrijding wordt uw ploeg op de onderstaande onderdelen bijgeschoold:

 • Het ontstaan, verloop en herkennen van een brand
  In deze module leert de kandidaat als eerste wat een brand is, hoe deze kan ontstaan, wat de brandprincipes zijn en hoe de brand verloopt. Vervolgens wordt het effect van rook op het brandverloop uitgelegd. Hier wordt onder andere ingegaan op het ontstaan van rook, wat is nou een flashover, backdraft en/of rookgasexplosie en wat is nou het verschil van deze fenomenen? En als laatste komt het (G)RSTV model aan bod. Onder andere het lezen van rook, stroming, temperatuur en vlammen wordt hierin uitgelegd.
 • Straalpijpvoering & Brandgaskoeling
  In deze module wordt er als eerste ingegaan op de straalpijpvoeringstechnieken. Onder ander het kort- en lang pulseren, tekenen en schilderen komen hierin naar voren. Vervolgens volgt het hoofdstuk brandgaskoeling. Hier wordt onder andere ingegaan op de tactiek van brandgaskoeling. Hoe gaat dit in zijn werk, wat zijn de voordelen, wanneer pas ik brandgaskoeling toe en wat zijn de effecten hier van.
 • Binnenaanval & Gevaren bij brandbestrijding
  In deze module wordt er ingegaan op de binnenaanval en de gevaren hiervan. Allereerst voor de binnenaanval wordt de deurprocedure, temperatuurcheck en een stappenplan voor een veilige en effectieve binnenaanval behandeld. Vervolgens wordt er ingegaan op de gevaren welke er zijn en/of ontstaan bij een brandbestrijding. Onder andere het signaleren van de gevaren, persoonlijke verwondingen en diverse gevaren welke kunnen ontstaan/voorkomen worden toegelicht.
 • Repressieve ventilatie
  De laatste module is de repressieve ventilatie. Hier wordt onder andere ingegaan op de voordelen, de methoden, de inzetprocedure en natuurlijke- en geforceerde methode van repressieve ventilatie.

Persoonlijke MemoTraining

Het e-learningprogramma leidt je stap voor stap door de lesstof heen, zodat je in je eigen tempo je kennis over brandbestrijding kunt vergroten. Het slimme systeem voor persoonlijke MemoTrainingen helpt je om thema’s te herhalen die meer aandacht nodig hebben en blijft met regelmatige tussenpozen herhalingsoefeningen aanbieden.

Overal toegankelijk

De module werkt op alle platformen en apparaten, zoals Windows, Linux, iOS, Android, computers, laptops, tablets en smartphones. De enige vereiste is internettoegang. De persoonlijke MemoTraining is ook beschikbaar als een app zodat je altijd en overal kunt oefenen.

Voor individuen en groepen

De Ploegbijscholing brandbestrijding  is niet alleen een effectief leermiddel voor de individuele student, het geeft ook inzicht in de trainingsbehoefte van de gehele organisatie. Dit gebeurt door het analyseren en vergelijken van de resultaten van alle kandidaten in de speciale sectie voor instructeurs.

Bestellen

Bent u geïnteresseerd in een pakket voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op voor staffelkortingen!

Blijvende vakbekwaamheid met e-learning

De vaardigheden waarover hulpverleners moeten beschikken voor brandbestrijding zijn enorm. Onderzoek heeft aangetoond dat gespreide training beter is voor het behoud van vakbekwaamheid dan korte, compacte training. De Ploegbijscholing brandbestrijding bespaart u tijd. Omdat studenten het programma zelfstandig kunnen doorlopen, vervangt het de gebruikelijke theoretische training volledig. Instructeurs hoeven alleen eventuele vragen te beantwoorden die studenten via het e-learningplatform stellen.

Studentvolgsysteem

Het studentvolgsysteem houdt de scores bij op het gebied van activiteit, kennisniveau en efficiëntie (d.w.z. hoeveel herhaling een persoon nodig heeft om het vereiste kennisniveau te bereiken). Door analyse van de resultaten van alle kandidaten kunt u specifieke trainingsbehoeften vaststellen. Succes is gegarandeerd voor iedereen, van elk niveau: de cursus duurt voort totdat een vooraf bepaald resultaat is behaald.

Blended learning

Het e-learningprogramma leent zich bijzonder goed voor combinatie met praktijktraining. Dit betekent dat u, wanneer alle studenten een bepaald hoofdstuk hebben afgerond, een trainingsavond kunt inlassen op basis van de theoretische kennis die zij net hebben opgedaan. De combinatie van e-learning met praktijktraining wordt ‘blended learning’ genoemd, wat zich heeft bewezen als een zeer effectieve leermethode.

Voordelen voor de gebruiker

 • Draait op alle platformen en apparaten
 • Geschikt voor hulpverleners van elk niveau
 • Stapgsgewijs leren in je eigen tempo
 • MemoTraining voor automatisch herhalen van onderwerpen
 • Succes gegarandeerd: iedereen slaagt
 • Herhalingsoefeningen voor blijvende vakbekwaamheid

Extra voordelen voor de organisatie

 • Tijdsbesparend: vervangt theoretische training
 • Bevordert blijvende vakbekwaamheid
 • Bewezen competentie van uw personeel
 • Studentvolgsysteem helpt u bij bepaling trainingsbehoeften
 • Ideaal voor combinatie met praktijktraining

Extrication - Safety
Extrication - The Vehicle